KTU SA VEIKLOS ATASKAITA 2019.03.30-2020.05.23
PREZIDENTO ŽODIS
 Mieli studentai, Užpildėme dar vieną atstovybės istorijos puslapį ir atėjo metas versti naują. Metai buvo tikrai gausūs įvairių patirčių – pradėjome darbą kartu su nauju Rektoriumi ir jo komanda, solidariai stovėjome su dėstytojais ir prisidėjome prie jų streiko, turėjome daug struktūrinių pokyčių atstovybės viduje ir, negana to, pačioje pabaigoje susidūrėmė su pasauline pandemija, kuri pakeitė viską: nuo to, kaip mokomės, kaip dirbame, net iki to, kaip leidžiame laisvalaikį. Taip pat baigiasi ir KTU SA 2020 strategijos laikotarpis, tad organizacija galės žengti vienu laipteliu aukščiau ir toliau veržliai planuoti savo tobulėjimą. Metai buvo tikrai turiningi, neįprasti, skaudūs ir džiaugsmingi. Nepaisant to, į viską žvelgiant atgal, esu laimingas ir patenkintas šiais metais. Bet buvau ne vienas, todėl noriu tarti labai didelį ačiū visiems, kurie mane palaikė ir buvo šalia visą šį laiką: tiek alumni, tiek fakultetinėms studentų atstovybėms, tiek draugams, tiek kolegoms ir bičiuliams iš kitų savivaldų, tiek delegatams, kurie išreiškė pasitikėjimą manimi prieš šiek tiek daugiau nei metus laiko. Bet labiausiai norėčiau padėkoti savo komandai, nes jie, visgi, buvo žmonės, kurie buvo šalia kiekvieną kadencijos minutę, lydėjo kiekviename žingsnyje į lemtingus posėdžius ir suklupo kartu patyrus pralaimėjimus. Bet tikiu, kad po visko išeiname su pergale – sau, organizacijai ir studentams. Su didžiule bei nuoširdžia meile žiūriu į šią organizacija ir į žmones, kurie mane augino, su kuriais kartu augau ir kuriuos ugdžiau. Žinoma, turbūt ne sentimentai ir emocijos, o nuveikti darbai ir išliekamoji vertė studentijai yra svarbiausias šiandienos objektas. Žemiau matysite visus mano komandos darbus, kokią išliekamąją vertę sukūrėme organizacijai ir kokias galimybes augti toliau įtvirtinome. Manau, kad KTU SA tapo dar brandesne daugeliu prasmių ir noriu matyti, kaip ji toliau augs ir taps dar svarbesne studentiškai kasdienybei. Taip pat nekantrauju Jus visus kada nors vėl pamatyti gyvai. Cheers! Už studentiją ir už studentišką judėjimą! KTU SA Prezidentas Augustinas Laimonas Bytautas
PREZIDENTAS
AUGUSTINAS LAIMONAS BYTAUTAS
52 PREZIDIUMO SUSITIKIMAI 11 PARLAMENTO POSĖDŽIŲ STRATEGINIS VALDYMAS
Atnaujinta ir įgyvendinta KTU SA strategija Inicijuota ir įgyvendinta FSA ataskaitinių optimizacija: konferencijos sugretintos į 2 savaičių laikotarpį ir perkeltos į pavasario semestrą Įgyvendintas studentų organizacijų rėmimo didinimas keičiant paramos skaičiavimo formulės koeficientus. Nuo 2020 m. paramą studentiškoms organizacijoms padidinta dvigubai Gautas Podio rėmimas visai organizacijai; sukurta intraneto aplinka, į ją integruoti KTU SA nariai Atnaujinta KTU SA finansinių balansų sistema; sukurta CSA finansinės atskaitomybės sistema; sukurta KTU SO finansinių balansų sistema Pakeistas KTU SA bankas Paleistas straipsnis apie KTU SO veiklą; daryta SO veiksnumo analizė; inicijuoti susitikimai su SO vadovais arba atstovais Paruoštas rekomendacinis biudžeto projektas 2020 metams Sukurta ir įveiklinta savanoriško darbo atlikimo sutartis Pilnai perimtas Įvadinės savaitės organizavimas ATSTOVAVIMAS IŠORĖJE Išleisti 24 tūkstančiai (eurų) studentų ir studentiškų organizacijų skatinimui Inicijuotas KTU SA pozicijos dėl nuotolinio mokymo ir mokymosi sukūrimas; surinkti 2500 studentų atsakymai, parengtas ir universitetui pateiktas raštas Studentų reikalų departamento strateginėje sesijoje pateiktos įžvalgos ir kartu su Studentų aktyvumo centru pateikti strateginiai prioritetai Suorganizuota KTU SA palaikymo akcija dėstytojų ir mokytojų streike Narystė
LSS Tarybos narys
Senato narys
Rektorato narys
SKVC ekspertų grupės narys
Lietuvos studentų sąjungos atstovas Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) studijų vertinimo apeliacinėje komisijoje (SVK)
Centralizuotos stipendijų skirstymo komisijos narys
Ginčų nagrinėjimo komisijos narys
Studentų atstovas KTU Alumni asociacijos valdyboje
Akademinių nusižengimų nagrinėjimo komisijos narys
ECIU University valdybos narys
Dalyvauta darbo grupėse: Universiteto strateginių rodiklių rengimo sesija su Rektoratu ir Taryba SKVC studentų forumai Kita Koordinuota Įvadinės savaitės sporto, laisvalaikio ir organizacijų diena Koordinuotas „KTU SA Dėkoja“ renginys Reorganizuotos SO patalpos Dalyvauta tarptautinėje studentų konferencijoje: ECIU student wellfare Duoti interviu: Gričiupo parko klausimais (Delfi, LRT kultūra, Kas vyksta Kaune) VideoShot Njuspeipis Europos universiteto iniciatyvų klausimu KTU akademinio sąžiningumo straipsniui KTU vidinės komunikacijos skyrius Lietuvos rytui dėl Gričiupio tiltelio ir studentų lūkesčių
AKADEMINIAI PROCESAI
JOANA JASILIONYTĖ ir EGLĖ BOBINAITĖ nuo 2020-04-03
Studentų atstovavimas Inicijuota ir suorganizuota įvadinės savaitės diena skirta studentams susipažinti su studijų procesu Prisidėta prie KTU teikiamos akademinės pagalbos gerinimo: Teikti pasiūlymai Karjeros ir ugdymo centrui apie akademinius patarėjus Inicijuoti pokyčiai KTU Atsiskaitymų už studijų modulius nuostatuose Atnaujinta atsiskaitymo stebėsenos grupės sudėtis Inicijuota ir pradėta rengti grįžtamojo ryšio gaires studentams Pradėtas kurti KTU SA vykdomų kokybinių tyrimų (focus grupių ir apskritųjų stalų) aprašas Tyrimai Įvykdyti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai apie baigiamųjų darbų rengimo procesus (praktikas, darbo rašymą, pasitenkinimą): Inicijuotas pokytis, kad rengimo tvarkoje būtų įtraukti žodinio pristatymo kriterijai Vykdytos apklausos dėl nuotolinio mokymo ir mokymosi, įvykdyta jų analizė Atlikta papildoma apklausa apie Tutorių paslaugų efektyvumą ir pasitenkinimą Teiktos pastabos ir pasiūlymai visiems KTU vykdytiems tyrimams Kompetencijos Suorganizuoti Pirmininkų mokymai’19 Parengta nauja „Žiemos akademija“ mokymų koncepcija Suorganizuota konferencija „Tai ko nepagooglinsi“ Suorganizuotas Mokslo ir studijų įstatymo nagrinėjimas KTU SA nariams Tarptautinių studentų diena. Studentų ir KTU darbuotojų apsikeitimai 45 NARYSTĖ
Akademinės etikos kolegijos narė
KTU EVF akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijos narė
Kauno miesto akademinių reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja
Universiteto Senato narė
Ginčų nagrinėjimo komisijos narė
KTU akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijos narė
Dalyvauta darbo grupėse: Eurostudent LSS socialinės dimensijos Ekspertinis vertinimas SKVC inicijuotų krypčių aprašų rengime
24 Išspręstos individualios studentų problemos
3 Mokymai apie KTU esančias tvarkas ir procesus bei idėjų realizavimą
KOKYBĖS VALDYMAS
SAMANTA BULOVAITĖ KTU SA VEIKLOS PROCESAI IR DOKUMENTAI Paruoštas KTU SA įstatų keitimo projektas Optimizuoti pranešimai apie FSA vykdomas konferencijas Paruošta KTU SA tarpinė ir metinė veiklos ataskaitos Inicijuota FSA konferencijos teikiamų dokumentų peržiūra Sukurta FSA metinių veiklos ataskaitų ir nuostatų duombazė Neeilinių FSA ataskaitinių koordinavimas, pasiruošimas Atnaujintas ir koordinuotas FSA veiklos vertinimas per FSA konferencijas Įgyvendintas KTU SO nuostatų projektas, paruošta ir patvirtinta 14 nuostatų Inicijuotas teikiamų tvirtinti dokumentų peržiūrėjimas Atnaujinti: KTU SA alumni nuostatai Akreditavimo komisijos procedūriniai nuostatai Įgyvendintas FSA nuostatų atnaujinimo projektas STUDENTŲ ATSTOVŲ VALDYMO ORGANUOSE VEIKLOS PROCESAI Suorganizuoti atstovų mokymai Inicijuotas studentų atstovų valdymo organuose gidų ruošimas SPK: 2 kartus vykdytas tyrimas apie SPK veiklą ir komitetų dažnumą. Tyrimas pristatytas Rektorato metu. Tyrimo rezultatas - pradėta tikrinti SPK veikla, nuostatų atnaujinimai ir komitetų efektyvinimai Sukurta grįžtamojo ryšio gavimo sistema po įvykusių posėdžių Susistemintos SPK problemos, administracijai pateikti siūlymai SPK gerinimui 4 kartus atnaujintas SPK studentų sąrašas Koordinuoti talento stipendijos išrašai Suorganizuoti SPK studentų atstovų mokymai Senatas: Koordinuota studentų senatorių veikla Vykdyti pasiruošimai prieš posėdžius Vykdytas posėdžių bei komitetų lankomumo žymėjimas Paruošta senatorių veiklos ataskaita Universiteto ir fakultetų komisijos: Atnaujinta Universiteto lygių galimybių komisijos sudėtis Inicijuoti fakultetų komisijų (dėstytojų atestacijos, stipendijų skirstymo), studentų atstovų perrinkimai ar delegavimai AKREDITAVIMAS Atkurta užsieniečių akreditavimo sistema Koordinuotas akreditavimo komisijos darbas Akreditavimo medžiagos atnaujinimas: KTU SA Seniūnų Pradžios mentorių SPK studentų atstovų Sukurta tarptautinių studentų Paruoštos ir pristatytos 2 Akreditavimo suvestinės
21 KTU SA narių ir kandidatų į narius, pradžios mentorių, grupių seniūnų, SPK, fakultetų tarybų atstovų bei papildomų organizuotų akreditavimų
KITA Sukoordinuota KTU SA ataskaitinė - rinkiminė konferencija Koordinuoti KTU SA pirmakursių mokymai Teikti komentarai dėl akademinių mentorių pertvarkos organizavimo Suorganizuotas Tarpatstovybinis krepšinio turnyras (LSS) Vestos 2 paskaitos FSA seminaruose Moderuota diskusija konferencijoje „Tai, ko nepagooglinsi“ Koordinuotas KTU SA pristatymas pirmakursių stovyklose Inicijuotas klausimas dėl skatinamųjų stipendijų KTU sporto rinktinėms ((g)autos stipendijos po 1-2 BSI) Narystė
Universiteto Senato narė
Centralizuota stipendijų skirstymo komisijos narė
Socialinių stipendijų skirstymo komisijos narė
Akreditavimo komisijos pirmininkė
Universiteto Senato Valdybos narė (studentų reikalų komiteto pirmininkė)
Judumo stipendijų skirstymo komisijos narė
Dalyvauta darbo grupėse: KTU Statuto projekto rengimo Eurostudent LSS socialinės dimensijos LSS vidinių studijų kokybės užtikrinimo sistemų struktūrų kūrimo ir įgalinimo Ekspertinis vertinimas SKVC inicijuotų krypčių aprašų rengime SKVC studentų forumai SOCIALINIAI REIKALAI
KORNELIJA ŠABANAUSKAITĖ Seniūnų sistema ir pradžios mentorystė Įgyvendintas aktyviausios grupės konkursas Koordinuota pradžios mentorių atranka Parengtas detalus mentorystės planas; įvykdyta jo apžvalga ir įvertinimas Sukurta ir įgyvendinta mentorių vertinimo sistema Apdovanoti geriausi fakultetų pradžios mentoriai Vykdytos centralizuotos paskaitos pirmakursiams apie seniūno pareigybę Sukurtos seniūnų veiklos gairės Patvirtinti seniūnų nuostatai Inicijuotas seniūnų motyvacinės sistemos sukūrimas Studentų skatinimas
KTU SA tyrimų mentorystės finansavimas  4 300 €
KTU SA stipendijos už visuomeninę ir/ar pilietinę veiklą KTU SA socialinės stipendijos KTU SA išskirtinė socialinė stipendija Vykdyta specialiųjų poreikių studentei reikalingo asistento atranka; paskirtas studentas  1 000 €  5 000 €  1 000 €
 200 €
Kompetencijos Suorganizuoti mokymai: Pirmakursiams seniūnams Mentoriams GrandSoc Kita Socialinė iniciatyva – pyragų diena. Surinkta rekordinė 971, 52 € suma, skirta Rimanto Kaukėno paramos fondui Talento stipendijų (C dalies) išrašų koordinavimas Bendradarbiavimas su įmone „Mantijos tau“ Inicijuotas KTU SA emocinės sveikatos ir socialinės gerovės veiksmų plano rengimas
BENDRABUČIŲ REIKALAI
SIMONA JAKAITĖ Bendrabučių gyventojų atstovavimas Koreguotos ir patvirtintos bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės Bendrabučių infrastruktūros gerinimo darbų viešinimas Inicijuotas KTU SA ir bendrabučių grupės bendro informacijos tinklelio sukūrimas Teikti siūlymai bendrabučių grupės biudžeto formavimui Pritarta bendrabučio renovacijos projektui Sukurta ir išplatinta anketa bendrabučių gyventojams dėl mašinų stovėjimo aikštelių poreikio Įgyvendintas KTU AIS bendrabučių prašymų skilties patobulinimas – atsirado internetinė rezervacija 16 bendrabučio mašinų stovėjimo aikštelei Surinkta visų Kauno miesto studentų, gyvenančių bendrabutyje, statistika Lietuvos studentų sąjungos bendrabučių kokybės standartas: Prisidėta kuriant anketą studentams; susisteminti duomenys (1093 KTU bendrabučių gyventojai) Vykdytos bendrabučių vizitacijos/vertinimas – 12 Įsitraukimas į naują darbo grupę kokybės standarto kūrime Bendrabučių gyventojų bendruomenės kūrimas Sukoordinuota bendrabučių diena įvadinėje savaitėje Įgyvendinti du „Escape room“ projektai ir protmūšis bendrabučio gyventojams Sukoordinuotas pirmakursių pasitikimas į bendrabučius Bendradarbiaujant su bendrabučių grupe vykdytas kalėdinis konkursas Suorganizuota Barakiada’20 Bendrabučių Tarybos reorganizacija Sukurta bendrabučių komiteto dokumentų bazė Inicijuotas bendrabučių komiteto nuostatų išvertimas Ugdytos bendrabučių koordinatorių kompetencijos Atnaujinti rinkimų protokolai koordinatorių/seniūnų rinkimams Vykdyti bendrabučių koordinatorių rinkimai
INTERNATIONAL STUDENTS' AFFAIRS
AKVILĖ MONTRIMAITĖ
Užsienio studentų atstovavimas Ko-koordinuota tarptautinių studentų mentorystė su KTU ESN Parengtas užsienio studentų integracijos į KTU SA planas Informacijos sklaida užsienio studentams Įgyvendintas užsienio studentų dalyvavimas KTU SA mokymuose Inicijuota() užsienio studentų seniūnų ir kontaktinių asmenų sistema Įgyvendintas() KTU SA dokumentų vertimas į anglų kalbą Apskritųjų stalų ir fokus grupių užsienio studentams priežiūra Rengti siūlymai Migracijos įstatymo pataisoms Tarptautiniai ryšiai Bendradarbiauta su Rumunija, Lenkija ir Slovakija ir vykdyti 3 Erasmus+ mainų projektai Užbaigtas ESSA projektas; parengta projekto galutinė finansinė ataskaita Suorganizuota BALTECH konferencija Kaune() Užmegzti ryšiai su užsienio organizacijomis Rumunijoje, Lenkijoje, Gruzijoje, Italijoje KITA Suorganizuoti Komandų mokymai
2 KTU SA pristatymai tarptautiniam studentams
>28 Individualios studentų konsultacijos
KOMUNIKACIJA
VILTĖ RAUDONIŪTĖ Išorinė komunikacija Sukurtas bendras KTU SA ir bendrabučių komiteto viešinimo planas Sukurtas ir įgyvendintas pirmakursių grupės viešinimo planas pirmojo semestro metu Sukurtas Lietuvos studentų sąjungos organizuojamos tarptautinės studentų dienos viešinimo planas Pradėta partnerystė su KTU SO ryšių su visuomene atstovais: Konsultacijos komunikacijos stiprinimui Renginių bei informacijos sklaida Pritaikyta informacijos sklaida bei išvystytas pasiekiamumas tikslinėms auditorijoms: Pertvarkytas KTU SA FB prieinamumas Pradėta naudoti FB informacijos segmentavimo priemonė FB sukurta darbo pasiūlymų skiltis studentams Pakeistas IG vizualas Atnaujintas KTU SA LinkedIn puslapis Studentų supažindinimas su unversiteto, KTU SA, pilietinėmis veiklomis: SPK rinkimai Pradžios mentorystė FSA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos Poreikių tyrimas Interviu su A. Lašu ir R. Kuokštyte dėl balsavimo į Europos Parlamentą Bendrabučio kokybės standarto tyrimas
12 PUBLIKUOTŲ STRAIPSNIŲ ANGLŲ KALBA
18 PUBLIKUOTŲ STRAIPSNIŲ LIETUVIŲ KALBA
363 KTU SA FACEBOOK PUSLAPIO „PATINKA“ PRIEAUGIS
505 443 KTU SA FACEBOOK PUSLAPIO PASIEKIAMUMAS
31 771 316
KTU SA INSTAGRAM PROFILIO PASIEKIAMUMAS KTU SA INSTAGRAM PROFILIO SEKĖJŲ PRIEAUGIS
1977 KTU SA INSTAGRAM PROFILIO VIZITAI
Vidinė komunikacija Inicijuotas KTU SA naujienlaiškio leidimas kas ketvirtį Sukurta KTU SA komunikacijos strategija Parengtas intraneto naudojimo planas Inicijuotas vidinės komunikacijos organizacijoje tyrimas Reguliariai vykdyta FSA komunikacijos analizė ir priežiūra Kita Prisidėta prie KTU SA ir LSS įstatų redakcinių grupių Sukoordinuoti pirmakursių sutarčių pasirašymai Suorganizuoti Instagram marketingo mokymai
RYŠIAI SU VISUOMENE
KRISTINA RUŠYTĖ KTU SA įvaizdis ir stilius Atnaujintos KTU SA stiliaus gairės: Įtrauktas horizontalus logotipas Įtrauktos antrinės spalvos Pakeisti naudojami vizualai Atnaujinta KTU suvenyrų el. parduotuvė Parengti KTU SA reprezentaciniai lankstinukai pirmakursių priėmimams Komunikacijos strategijoje parengtas studentų atstovo ir organizacijos įvaizdžio aprašas KTU SA puslapių priežiūra ir suvienodinimas: Sutvarkyta SLC skiltis Su.ktu.edu sukurtas f.a.q. puslapis Įtraukta bendrabučių (ir SPK) skiltis Vykdyti reguliarūs puslapio naujinimai (kalendoriaus, dokumentų, kontaktų ir t.t.) KompetencijOS Suorganizuoti: Montavimo mokymai Vidiniai RSV mokymai Spaudos ruošimo mokymai Trikampio mokymai Renginių stilius ir komunikacija Įvadinės savaitės komunikacija kartu su KTU Pradžios mentorystė ALUMNI sąskrydis'19 KTU SA dėkoja'19 Konferencija „Tai, ko nepagooglinsi“ „Baltech“ Tarptautinė studentų diena Tarpatstovybinis krepšinio turnyras „SA prezidento taurė“ „Barakiada“ stilius Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos'20 stilius Žiemos akademija Pirmininkų mokymai Komandų mokymai Trikampio mokymai Kita Įgyvendinta iniciatyva dėl Gričiupio tiltelio sutvarkymo: Paruoštas veiksmų planas ir komunikacijos tinklelis Išsiųstas 961 laiškas savivaldybei su studentų prašymais dėl renovacijos Išsiųstas registruotas siuntinys Kauno miesto merui 6 pranešimai spaudai (Delfi, lrytas; kasvykstakaune, alkas.lt, kauniečiams.lt) Reportažas laidoje „7 Kauno dienos“ Sukurtas Lietuvos studentų sąjungos organizuojamos tarptautinės studentų dienos stilius ir vizualai Bendradarbiaujant su verslo projektų komitetu paleistas „KTU Nuolaidos studentams“ FB) puslapis Sukurta KTU studentiškų organizacijų RSV bendradarbiavimo platforma
ORGANIZACINIAI REIKALAI
GIEDRIUS POŽERSKAS RENGINIŲ Organizavimas Užbaigtas KMSL turnyras Ko-koordinuota KTU įvadinė savaitė Suorganizuota mokslo metų pradžios šventė kartu su pirmakursių krikštynomis Koordinuota LSS ir KTU SA Alumni sąskrydžių, KTU SA Dėkoja techninė dalis Koordinuotas KTU SA prisistatymas per pirmakursių sutarčių pasirašymą Vykdyti KTU SA renginių gynimai Suorganizuotas KTU pulo turnyras Ko-koordinuoti trikampio mokymai Organizuotas KTU SA gimtadienis Kompetencijos Suorganizuoti: Organizacinių reikalų komiteto mokymai Technikos priežiūros ir naudojimo mokymai KTU SA Projektų mokymai SO ir FSA Kita Atnaujinta KTU SA renginių organizavimo tvarka bei taisyklės Paruoštas KTU SA renginių koordinavimo dokumento šablonas Atliktas komiteto mikroklimato tyrimas Paleistas renginių ir laisvalaikio erdvių poreikių tyrimas fakultetuose Sukoordinuotas SO inventoriaus atnaujinimo konkursas Pilnai sutvarkyta KTU SA bilietacija Prižiūrėti ir patvirtinti pavasario ir rudens KTU SA ir SO renginių tinkleliai Sukurta bendradarbiavimo sistema su KTU įvaizdžio formavimo centru dėl aparatūros skolinimosi KTU SA ir SO renginiams Projektai Paruošta metinė KTU SO projektų finansinė ataskaita Koordinuotas FSA projektų teikimas į savivaldybės fondą Surasti papildomi projektų fondai
 1 000 €
PROJEKTAS Trikampio mokymai Žiemos akademija'20 GrandŽIK'20 Barakiada Socialinių reikalų komiteto mokymai GrandSoc FSA komandų mokymai Organizacinių reikalų komiteto mokymai Mentorių mokymai'19 Pirmininkų mokymai Ryšių su visuomene komiteto mokymai Seniūnų mokymai'19 SPK studentų atstovų mokymai SUMA  1 000 €  700 €  500 €  500 €  200 €  800 €  400 €  200 €  500 €  400 €  600 €  200 €
7 000 € GAUTAS FINANSAVIMAS
VERSLO PROJEKTAI
MANTAS MAZYS STATISTIKA
1 SUTARTIS SU ILGALAIKIU RĖMĖJU
82 PATIKRINTOS IR SUTVARKYTOS SUTARTYS
14 844 € TIESIOGINĖS PARAMOS SUMA
1 535 € SURINKTA SUMA UŽ KTU SA REKLAMOS SKLAIDĄ (PLAKATAI)
19 917 € BARTERINIU PAGRINDU GAUTA PARAMOS SUMA
972 € SUMA, GAUTA IŠ GPM ANKETŲ 2019 M.
KTU SA Dėkoja, LSS sąskrydžio, Alumni’19, Trikampio mokymų, Barakiados, Komandų mokymų, Įvadinės savaitės, ir kitų renginių aprūpinimas rėmimu Kita Pradėta centralizuota KTU fakultetų atributikos prekyba studentams Patvirtintas komercinės reklamos tvarkos aprašas; KTU SA suteiktos pilnos teisės į komercinės reklamos platinimą universiteto erdvėse Prisidėta prie seniūnų motyvacinės sistemos kūrimo, sukurta prizų paieškos dalis „KTU nuolaidos studentams“ Facebook puslapio įveiklinimas Organizuotos darbo grupės stovyklų bei seniūnų motyvacinės sistemos rėmėjų paieškoms
ADMINISTRACINIAI REIKALAI
GRETA LABUKAITĖ IR ROSITA SADAUSKAITĖ nuo 2020-04-03
Dokumentų valdymas Parengta KTU SA paramos finansinė ataskaita KTU SA registro tvarkymas FSA sąskaitų faktūrų administravimas KTU SA dokumentų šablonų ir FSA eilinių ir neeilinių konferencijų dokumentų šablonų atnaujinimas FSA susirinkimų protokolų šablonų suvienodinimas Inicijuota archyvo pertvarka Atnaujinta sąskaitų-faktūrų atmintinė Statistika
47 IŠRAŠYTOS SĄSKAITOS FAKTŪROS
>226 LSP KONSULTACIJŲ EL. PAŠTU BEI TELEFONU
11 PARLAMENTO PROTOKOLŲ
65 PRIIMTI GRĄŽINAMI LSP
36 KOMANDOS SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI
3 FSA KONFERENCIJŲ PROTOKOLAI
74 parengti, registruoti ir archyvuoti dokumentai, skirti universitetui, fiziniams ar juridiniams asmenims
Kita Metinės inventorizacijos vykdymas Išlyginamieji mokymai administracinių reikalų koordinatoriams Pradėtas bendradarbiavimas su nauja buhalterine įmone Įsigytos ir paruoštos priemonės buhalterinei apskaitai vesti Atnaujinti administracinių reikalų komiteto nuostatai Administruotas Prezidiumo kalendorius
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
AUGUSTAS BALTRĖNAS Organizacijos stiprinimas Sukurta pirmakursių komitetų pasirinkimo anketa Atliktas perdavimo tyrimas ir inicijuotos koordinatoriaus ruošimo bei perdavimo gairės Sukurta narių statistikos ir planavimo duomenų bazė Sukurta ir įgyvendinta CSA poreikių tyrimo anketa Apžvelgtos ir analizuotos FSA integracijos sistemos Sukurta mokymų vertinimo sistema Sukurta lektorių anketa ir pradėtas rinkti lektorių sąrašas Sukurtas KTU SA kompetencijų planas Vykdyta KTU SA mentorystė Pakoreguotos mentorystės atmintinės mentoriams ir ugdytiniams Organizacijos laisvalaikis ir kultūra Organizuota: KTU SA kalbėtojų kovos ir viešojo kalbėjimo mokymai LSS sąskrydis‘19 Alumni‘19 GrandŽIK’20 KTU SA Komitetų komitetas’20 Susidraugaukime’19 CSA praktika’20 Kita Sukurtas FSA kontaktų šablonas Atsisakyta KTU savanorystės administravimo Karjeros dienų savanorių rinkimas ir pinigų paskirstymo formulės sukūrimas Vykdytas konsultavimas mokymų koncepto formavimui: Pirmininkų mokymai, komandų mokymai, ORK mokymai, RSV mokymai, Žiemos akademija
8 VESTI MOKYMAI
STATISTIKA
KTU SA STRATEGIJA 2020